"ผู้มีศีลแท้ เป็นผู้หมดเวร หมดภัย" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    6 ต.ค. 2566

.
 "ผู้มีศีลแท้ เป็นผู้หมดเวร หมดภัย"

" .. "ผู้มีศีลย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญ" ผู้มีศีลย่อมมี ความสุข จักมั่งคั่ง บริบูรณ์-สมบูรณ์ ไม่อด-ไม่อยาก ไม่จน ก็เพราะรักษาศีลได้สมบูรณ์ "จิตดวงเดียวเป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน    DT014902

วิริยะ12

6 ต.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5373 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย