"ทุกข์เกิดที่เรา แก้ที่เรา" (พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป)

 วิริยะ12    1 ก.พ. 2565

.
 "ทุกข์เกิดที่เรา แก้ที่เรา"

" .. การเจริญเมตตาภาวนา เพื่อจะหาวิธีแกไข หาวิธีดับทุกข์ ที่เกิดขึ้นกับตน "เรียกว่าเกิดขึ้นกับเราแล้วต้องแก้ปัญหาที่เรา" เราจะไปแก้ปัญหากับคนอื่น มันไม่ไต้ แก้แล้วมันก็ไม่สงบ เพราะเราจะพบ "ความโกรธเกลียดเคียดแค้นกันอยู่ ทำให้เกิดทุกข์" นี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุด "ตราบใดที่เราไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้สงบ เราจะดูไม่ได้ ดับทุกข์ไม่ได้ แก้ไม่ได้"

เมื่อเราควบคุมได้ เราจะค่อยแก้ปัญหาไปเรื่อย ๆ ปัญหา อะไรเกิดขึ้น นั่งอยู่ ดูคิดเรื่องอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ "คิดแล้วมันทุกข์หรือมันสุข" คิดถูกหรือคิดผิด นี่ "เขาเรียกว่า พิจารณาจิตในจิต" เราจะดับทุกข์อยู่ตรงนี้เอง "ทุกข์มันเกิดขึ้น เรื่องราวอะไรต่าง ๆ เกิดขึ้นภายในจิตใจ" มันต้องคิดก่อน เข้าใจไหม .. "

"มหัศจรรย์ลมหายใจ"
พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
 
   DT014902

วิริยะ12

1 ก.พ. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5390 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย