"ศัตรูภายในใจ ต้องสู้ด้วยความสงบ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

.
 "ศัตรูภายในใจ ต้องสู้ด้วยความสงบ"

" .. "ศัตรู คือภัยอันตรายของคนเราที่เกิดมา มีสองอย่างที่เราจะต้องต่อสู้ คือทางกายและทางใจ" กายได้แก่เรื่องปัจจัยภายนอกที่จะต้องนำมาบริหาร ถ้าหากขาดปัจจัยภายนอกชีวิตก็จะอยู่ไม่ได้

"แต่ศัตรูภายในของใจ ถ้าหากเราไม่มีพลังต่อสู้ภายในใจ คือทำความสงบ รู้จักปล่อยวาง อดทนต่อสู้ไม่ได้เราก็จะไม่มีความสุข" คนเราโดยมากสู้อยู่ด้วยกาย ทางใจไม่ค่อยจะสู้ด้วยเท่าไรนัก เหตุนั้นความทุกข์จึงเกิดขึ้นกับพวกเราโดยมาก .. "

(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
ถามตอบปัญหา ประเทศสิงคโปร์
๑๕ - ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๙ 
   

5,416


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย