"เจตนา เป็นตัวศีล" (หลวงปู่มั่น ภูริทตฺตเถระ)

 วิริยะ12    27 ต.ค. 2566

.
 "เจตนา เป็นตัวศีล"

" .. "เจตนาหํ ภิกฺขเว สีลํ วทามิ เจตนา เป็นตัวศีล" เจตนา คืออะไร เจตนานี้ต้องแปลงอีกจึงจะได้ความ ต้องเอาสระ เอ มาเป็น อิ เอา ต สะกดเข้าไป "เรียกว่า จิตฺต คือจิตใจ คนเราถ้าจิตใจไม่มี ก็ไม่เรียกว่าคน" มีแต่กายจะสำเร็จการทำอะไรได้

ร่างกายกับจิตต้องอาศัยซึ่งกันและกัน "เมื่อจิตใจไม่เป็นศีล กายก็ประพฤติไปต่าง ๆ จึงกล่าวได้ว่าศีลมีตัวเดียว" นอกนั้นเป็นแต่เรื่องโทษที่ควรละเว้น โทษ ๕ โทษ ๘ โทษ ๑๐ โทษ ๒๒๗ "รักษาไม่ให้มีโทษต่าง ๆ ก็สำเร็จเป็นศีลตัวเดียว รักษาผู้เดียวนั้นได้แล้วมันก็ไม่มีโทษ" เท่านั้นเอง

ก็จะเป็นปกติแนบเนียนไม่หวั่นไหว "ไม่มีเรื่องหลงมาหาหลงขอ คนที่หาขอต้องเป็นคนทุกข์ ไม่มีอะไรจึงเที่ยวหาขอ" เดี๋ยวก็กล่าวยาจามิ ๆ "ขอแล้วขอเล่าขอเท่าไรยิ่งไม่มียิ่งอดอยากยากเข็ญ" .. "

"มุตโตทัย"
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺตเถระ
    DT014902

วิริยะ12

27 ต.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5409 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย