"ตลกร้าย" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

.
 "ตลกร้าย"

" .. พระขี้บ่นรูปหนึ่ง "ชอบติเตียนเพื่อนสหธรรมิก ครูบาอาจารย์ สถานที่ว่าไม่สัปปายะ" ไม่เอื้อเฟื่อต่อการฏิบัติ "จิตใจหมกหมุ่นแต่เรื่องอกุศลมูลจนกลิ่นตลบ" เลยโดนหลวงพ่อกระทุ้งเอาอย่างแรง

แต่เป็นเชิงตลกว่า "คุณนี่แปลก ชอบเอาขี้พกใส่ย่าม" แล้วพกติดตัวไปไหนต่อไหนด้วย "แล้วมาบ่นว่าเหม็นขี้" ที่โน่นเหม็นขี้ ที่นี่เหม็นขี้ ที่ไหน ๆ ก็เหม็นแต่ขี้ ดีแต่บ่น "ทำไมไม่ลองสำรวจย่ามของตัวเองดูบ้าง" .. "

"อุปลมณี"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
 

5,421


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย