คู่มือรักษาสุขภาพใจดี
 mahapaisan   7 พ.ย. 2555

1. ลมหายใจเป็นกัลยาณนิมิตร
2. หายใจเข้าลึก ๆ หายใจออกยาว ๆ เพื่อปฐมพยาบาลทางจิตใจ
3. เดินมีสติ รู้ " ลมหายใจ " คู่กับ " การย่างก้าว "
4. ตื่นรู้ ความสุขที่มีอยู่ภายในตน
5. เริ่มวันใหม่ด้วยใจดี

www.facebook.com/aj.mitsuo.gavesakoDT013547

mahapaisan

7 พ.ย. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  3697 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย