คู่มือรักษาสุขภาพใจดี

 mahapaisan    7 พ.ย. 2555

1. ลมหายใจเป็นกัลยาณนิมิตร
2. หายใจเข้าลึก ๆ หายใจออกยาว ๆ เพื่อปฐมพยาบาลทางจิตใจ
3. เดินมีสติ รู้ " ลมหายใจ " คู่กับ " การย่างก้าว "
4. ตื่นรู้ ความสุขที่มีอยู่ภายในตน
5. เริ่มวันใหม่ด้วยใจดี

www.facebook.com/aj.mitsuo.gavesako   DT013547

mahapaisan

7 พ.ย. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  5353 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย