"ใจเป็นของอัศจรรย์" (หลวงตามหาบัว ญาณฺสมฺปนฺโน)

 วิริยะ12    29 ธ.ค. 2564

.
 "ใจเป็นของอัศจรรย์"

" .. "เราทำไงใจเราถึงอัศจรรย์" โลกนี้มีพระพุทธเจ้าประกาศสอนโลกเป็นงานมาตลอด นี่คือเป็นผู้พบของมหัศจรรย์ "พระพุทธเจ้า พระสาวกอรหันต์ ท่านเกิดพบของอัศจรรย์อยู่ที่ใจ" ใจที่อัศจรรย์นั้นประกาศธรรมสอนโลก

"นี้คือผลแห่งการภาวนา" จะปรากฎตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขั้นอัศจรรย์สุดยอด ออกจากงานภาวนานี้ทั้งนั้น "ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเรื่องงานภาวนา สำคัญมาก" อย่าให้กิเลสเหยียบย่ำทำลาย .. "

หลวงตามหาบัว ญาณฺสมฺปนฺโน DT014902

วิริยะ12

29 ธ.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5173 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย