การแก้จิตเสื่อม สมาธิเสื่อม - โดยนพดล ปฏิมาประกรณ์
 npaaccount   26 พ.ย. 2556

วิธีการแก้จิตเสื่อม สมาธิเสื่อม - โดยนพดล ปฏิมาประกรณ์
http://www.npa-account.com/thamma3.html


ที่มา : การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง

DT015531

npaaccount

26 พ.ย. 2556
 เปิดอ่านหน้านี้  3658 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย