โทษของสุรา ๖ ประการ


เมื่อพูดถึงเรื่องโทษของบุหรี่จบไปแล้ว ต่อไปก็ขอพูดถึงโทษ ของสุราบ้างท่านได้แสดงโทษของสุราไว้ ๖ ประการซึ่งท่านผู้รู้ท่านได้ผูกเป็น คำ ร้อยกรองเพื่อง่ายต่อการจดจำ ดังต่อไปนี้

" อันสุราเมรัย ใครเสพติด
พาชีวิตมืดมน จนฉิบหาย
หนึ่งสินทรัพย์ ของตนนั้น พลันวอดวาย
สองอาจตาย ด้วยทะเลาะ เพราะความเมา
สามเจ็บป่วย ด้วยโรคาพยาธิ
สี่คนตำหนิ นินทาพาอับเฉา
ห้าหน้าด้าน หนักหนาเวลาเมา
หกโง่เขลา ปัญญาหด หมดสิ้นเอย"

โ ด ย : พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์

** สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปทํสมาทิยามิ

4,294


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย