"พิจารณาพร้อมกับลมออกเข้า" (หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต)

 วิริยะ12    28 พ.ย. 2564

.
 "พิจารณาพร้อมกับลมออกเข้า"

" .. ให้พิจารณาเห็นอนิจจังพร้อมกับลมออกเข้า "พร้อมทั้งเห็นทุกข์เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนกลมกลืนกันในขณะเดียว" ไม่มีอันใดก่อนไม่มีอันใดหลัง พร้อมกับลมเข้าออก "แม้ศีล สมาธิ ปัญญา ที่เรียกว่าไตรสิกขาก็รวมพลกันอยู่ ณ ที่นั้นเอง" จะบัญญัติหรือไม่บัญญัติก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นเอง

เมื่อเห็นชัดในส่วนนี้ พร้อมทั้งชำนาญและเห็นเนือง ๆ อยู่ "ความระอาในวัฏฏสงสารที่เคยหลงมาแล้วก็จะรู้ตามเป็นจริง จะได้ไม่ทะเยอทะยานในโลกทั้งปวง" เพราะโลกทั้งปวงมีแต่เกิดขึ้นแปรดับและมีทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนดังที่ว่ามาแล้วนั้น .."

"ตอบปัญหาธรรมะ"
หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต
    DT014902

วิริยะ12

28 พ.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5346 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย