"ให้มองดูใจตัวเองเสมอ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

.
 "ให้มองดูใจตัวเองเสมอ"

" .. "ให้ดูตัวเองเสมอ" อย่าไปดูแต่สิ่งภายนอกมันเป็นไฟได้เชื้อ มันลุกลาม เห็นสิ่งภายนอกเห็นอะไรมันดูด ๆ มันคืบคลานใส่ ๆ เหมือนไฟได้เชื้อ เป็นอย่างนั้นละ มองเห็นอะไรนี้ไฟจะลุกลามไปเลย "ถ้ามองดูใจแล้วก็เป็นเหมือนน้ำดับไฟ" มันจะสงบตัวของมันลง "ต้องดูใจเสมอ"

ถ้าใจดีดใจดิ้นไม่สบาย "อะไรก็ตามถ้าลงใจดีดใจดิ้นใจหาความสบายไม่ได้แล้วไม่มีความหมายของในโลกนี้" สมบัติเงินทองข้าวของกองเท่าภูเขาไม่ได้มีความหมาย "มีความหมายอยู่ที่ใจสะดวกสบาย" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 


• 528Hz - การฟื้นฟูร่างกายทั้งหมด - การฟื้นฟูเส้นประสาทและเซลล์ การปลดปล่อยอารมณ์และเมลาโทนิน

• หัวใจของการดำเนินมรรค | สมาธิ | ฟังธรรมะ | พระอาจารย์ต้น _220610

• สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่ง

• ถ้ำและภูเขา

• พระนามของพระพุทธเจ้า
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย