"เอาตนเองเป็นพยาน" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12  

.
 "เอาตนเองเป็นพยาน"

" .. "ธรรมะนี้เปรียบเหมือนผลไม้" ที่เราไปบ้านญาติบ้านเพื่อน แล้วเขาเอาผลไม้ฝากเรา เราหยิบผลไม้ไว้ในมือของเรา แต่เราก็ไม่รู้เปรี้ยว หวาน ฝาดอะไรต่าง ๆ

คือจับผลไม้แล้วก็ยังไม่รู้รสผลไม้ "จะรู้รสก็ต้องเอามาทาน ขบเคี้ยว จึงจะรู้ว่ามันเปรี้ยว มันหวาน" มีรสชาติต่าง ๆ ตามสัญญาของเรา "ธรรมะนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น ทุกอย่างท่านให้เอาตนเองเป็นพยาน" ไม่ต้องเอาคนอื่น

เรื่องของคนอื่นตัดสินยากลำบาก เพราะเป็นเรื่องของคนอื่น "ถ้าเป็นเรื่องของเราแล้วมันง่ายที่สุด" เพราะความจริงมันอยู่กับเรา "มีเราเป็นพยาน" .. "

"ความผิด ในความถูก"
พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)    

5,393


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย