"ไม่ให้เชื่อถือฤกษ์ยาม" (หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต)

 วิริยะ12    24 ต.ค. 2564

.
 "ไม่ให้เชื่อถือฤกษ์ยาม"

" .. หลวงปู่สอนไม่ให้เชื่อมงคลตื่นข่าว "ไม่ให้เชื่อถือฤกษ์ยาม" แม้ว่าในปัจจุบันการถือฤกษ์ยามนับเป็นเรื่องสำคัญ จะเดินทางประกอบธุรกิจ ขึ้นบ้านใหม่ และอะไรหลาย ๆ อย่าง "ต้องมีฤกษ์ถ้าถูกวันอุบาทว์โลกาวินาศ วันลอย วันจม แล้วต้องงด ควรเป็นวันธงชัย วันอธิบดี และวันฟูจึงจะเป็นมงคล"

มีครั้งหนึ่งคุณนายท่านหนึ่งมากราบหลวงปู่ ปรารภถึงวันเปิดร้านเพื่อประกอบธุรกิจการค้า คุณนายถามหลวงปู่ "ถึงวันที่จะเป็นมงคล สำหรับการเปิดร้าน" หลวงปู่ก็บอกว่า "ดีทุกวัน เป็นพรุ่งนี้ได้ยิ่งดี" คุณนายแย้งว่า "วันพรุ่งนี้เป็นวันโลกาวินาศ"

หลวงปู่บอกว่า "ไม่เคยได้ยินวันโลกาวินาศเคยได้ยินแต่วันอาทิตย์วันจันทร์" คุณนายก็เลยเรียนหลวงปู่ว่า "เขามีมานานแล้วหลวงปู่ วันธงชัย วันอธิบดี วันฟูนี่ถึงเป็นมงคลเจ้าข้า" หลวงปู่ก็เลยถามว่า "แล้ววันนี้ล่ะวันอะไร" ก็ได้คำตอบจากคุณนายว่า "เป็นวันฟู" แต่ร้านไม่เรียบร้อยก็เลยเปิดไม่ทัน

หลวงปู่จึงบอกให้ "คุณนายลองโยนก้อนหินลงไปในที่ล้างเท้า" แล้วหลวงพ่อก็ถามว่า "แล้วก้อนหินมันฟูไหม" ได้คำตอบว่า "จม" หลวงปู่จึงสั่งสอนว่า "ที่ว่าวันฟูมันทำไมจึงไม่ฟู นี่แหละมันฟูไม่จริง"

นี่แสดงให้เห็นถึงปฏิภาณไหวพริบในการสอนธรรมะของหลวงปู่ "สอนให้เห็นของจริง ให้รู้ชัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างประกอบด้วยเหตุและผล" หินเป็นวัตถุที่จมน้ำมันก็ย่อมจะจมน้ำ ไม่ว่าจะเป็นวันลอยวันฟู

ท่านชี้ให้เห็นว่าวันเดือนปีก็เป็นกาลเวลาไม่มีผลต่อความเป็นอยู่ความเจริญรุ่งเรืองของเรา "แต่การกระทำของเราต่างหากที่จะมีผลต่อตัวเราเอง" .. "

"ประวัติและปฏิปทา"
หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต    DT014902

วิริยะ12

24 ต.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5318 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย