"เคารพธรรม เคารพทานของตน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

.
 "เคารพธรรม เคารพทานของตน"

" .. เราผู้มาทำบุญกับท่าน เราก็มุ่งอรรถมุ่งธรรมมุ่งกุศลจากท่านจากธรรม "ทำอย่างไรจึงจะเป็นบุญเป็นกุศลดังใจหวัง เป็นไงถึงจะถูกอรรถถูกธรรม" ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้

เช่น "พวกทหารเขาจะมาฟังเทศน์" มาใส่บาตร เป็นต้น "พวกทหารเขาแต่งชุดทหารมา หรือพวกที่โพกศีรษะมาด้วยประเพณีของเขาก็ไม่ต้องถอด" ให้เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่เสียความเคารพ "ทางทหารก็เหมือนกันจะไม่ถอดรองเท้าก็ได้"

นอกนั้น "ถ้าใส่หมวกก็ให้ถอด ใส่รองเท้าก็ให้ถอดเสีย เพื่อความเคารพธรรม เคารพทานของตน เคารพท่านผู้มีศีลซึ่งมีเพศสูงส่งกว่าเรา"

"การใส่บาตร" เป็นการบำเพ็ญคุณงามความดี เป็นการน้อมรับธรรมส่วนกุศลของเราให้ได้เต็มที่ "พร้อมกับเคารพธรรมด้วย เคารพครูบาอาจารย์ที่ท่านมีศีลมีธรรมด้วย เคารพในทานของเราด้วย" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2352&CatID=2

5,438จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย