"อย่าขยันทำแต่บาป"

 วิริยะ12    27 เม.ย. 2560

 "อย่าขยันทำแต่บาป"

" .. เราอย่าหมั่นขยันแต่ทำบาป "ให้ขยันแต่ทำดี ทำความบริสุทธิ์ ทำบุญทำกุศลนี้" ให้หมั่นทางนี้ "บาปด่ากัน บาปมันขึ้นมาหน้าแดง เรานี้เฮ็ด(ทำ)บาป คือขยันแท้ ไปขยันใส่บาป"

ครั้นรู้จักว่า บาปก็บ่ขยันแล้ว "จึงว่าให้กลัวบาป คำเถียงกันด่ากัน ทะเลาะวิวาทเบียดเบียนกัน เป็นบาป" อย่าไปขันใส่มัน ให้หลีกไปไกล "ให้เอาใจเว้น อย่าเอาใจใส่" ครั้นเว้นแล้วมันก็บ่มีความเดือดร้อน

ใครจะว่าอย่างไรก็ตาม เราบ่ว่าใส่เขาดอก "เขาติฉินนินทา เขาก็ว่าใส่เขาเอง" ปากของเขาก็อยู่ที่เขา หูเขามันก็อยู่ที่เขา .. "

"อนาโยวาท" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
โดย อวย – ส่งศรี เกตุสิงห์
    DT014902

วิริยะ12

27 เม.ย. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5362 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย