ธรรมให้รู้ : ตอนที่36 - ปล่อย ละ วาง โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  

ธรรมให้รู้ : ตอนที่36 - ปล่อย ละ วาง โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร


ธรรมให้รู้ : ตอนที่36 - ปล่อย ละ วาง

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

เดินจิต

ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCyMHV_scAuIoEDb5UEHy7uw

2,991


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย