"แก้ภายใน" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    28 ก.ย. 2564

.
 "แก้ภายใน"

" .. ดูใจภายใน "ภาวนาภายใน" ภายนอกจะเป็นอะไรเป็นเรื่องของภายนอก "บางอย่างแก้ไม่ได้มาจากผลของกรรม" คนเราทำอยางไร ก็จะได้ผผลอย่างนั้น ใครจะแก้ได้ "แก้ในใจนั่นแหละ" ไม่ให้ไปทุกข์ไปร้อนกับความติเตียน นิทาว่าร้ายป้ายสี .. "

"หลวงปู่สอนว่า .. "
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร DT014902

วิริยะ12

28 ก.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5261 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย