"๕๑ จิตเปรียบเหมือนวานร" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

.
"๕๑ จิตเปรียบเหมือนวานร"

" .. ธรรมดาจิตใจของมนุษย์นั้น "เป็นธรรมชาติที่ไม่อยู่กับที่ เปรียบประดุจประหนึ่งวานร" เดี๋ยวก็คิดอย่างนั้น เดี๋ยวก็คิดอย่างนี้

เมื่อมันเป็นเช่นนี้ "เราก็เลยเอาสติน้อมเหนี่ยวมันเข้ามา" ให้มาเพ่งอยู่ที่หัวใจเรานั้น "คือความตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียว" ไม่เกาะเกี่ยวด้วยอารมณ์ภายนอก .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโปDT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  3054 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย