โอวาทธรรม หลวงปู่บุดดา ถาวโร

🍁โอวาทธรรม 🍁

สุข เพราะไม่เบียดเบียน
สุข เพราะปราศจากราคะก้าวก่าย
ข้ามกามเสียได้
สุขอย่างยอดคือ
การนำความถือตัวออกเสีย

-หลวงปู่บุดดา ถาวโร -


ที่มา : เพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

DT0005

DhammathaiTeam

 เปิดอ่านหน้านี้  223 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย