โอวาทธรรม หลวงปู่บุดดา ถาวโร

 DhammathaiTeam  

🍁โอวาทธรรม 🍁

สุข เพราะไม่เบียดเบียน
สุข เพราะปราศจากราคะก้าวก่าย
ข้ามกามเสียได้
สุขอย่างยอดคือ
การนำความถือตัวออกเสีย

-หลวงปู่บุดดา ถาวโร -

ที่มา : เพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

5,525


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย