ธรรมะ ณ. ลานหินโค้ง วัดชลประทานรังสฤษฎ์
 naparats   25 มิ.ย. 2560

ธรรมะ ณ.ลานหินโค้ง วัดชลประทานรังสฤษฎ์
--------------------------------------
" ความพินิจ ไม่มีแก่คนไร้ปัญญา "
สถาบันปัญญาวิชชาลัย วัดชลประทานรังสฤษดิ์


ที่มา : ลานหินโค้ง วัดชลประทานรังสฤษฎ์

DT0371

naparats

25 มิ.ย. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  3703 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย