"พ้นจากทุกข์ได้เพราะใจสงบ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    1 ส.ค. 2564

.
 "พ้นจากทุกข์ได้เพราะใจสงบ"

" .. "การทำสมาธิไม่ว่าหญิงว่าชาย เด็ก หนุ่ม แก่ ทำได้เหมือนกันทั้งนั้น" มีความหมายเพียงว่าสำรวมใจให้อยู่ในจุดเดียว "นึกพุทโธอยู่ที่ใจของเรา ตั้งมั่นอยู่ที่พุทโธแห่งเดียวสติคุมจิต สติคือผู้ที่ระวังไปคุมจิตผู้คิดผู้นึกอย่าให้คิดนึกส่งไปที่อื่น ให้ไปตั้งมั่นอยู่ที่พุทโธแห่งเดียว"

นี่เป็นวิธีที่เราฝึกหัดทำสมาธิ หมายความว่าสำรวมใจให้ได้ ใจเรามีอยู่แต่ว่าเราสำรวมไม่ได้ เราจึงมาหัดสำรวมใจ "ใจที่รวมไม่ได้มันไม่สงบ นี่ล่ะจึงพาให้เราเดือดร้อนเป็นทุกข์ ที่จะให้พ้นจากทุกข์ได้เพราะใจสงบ" เราไม่ต้องคิดนึกอะไรมากมาย คิดว่าจะให้เห็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้อะไรต่าง ๆ ไม่ต้องคิดนึก "ให้คิดเฉพาะว่า เราจะรวมใจให้สงบได้เท่านั้นก็พอ"

เมื่อเราสงบได้แล้วนั้นมากน้อยเท่าไรก็ให้รักษาความสงบนั้นไว้ให้มั่นคงต่อไปจะเป็นพื้นฐานของสมาธิภาวนา "เมื่อเราทำไปบ่อย ๆ ความสงบนั้นมันจึงมั่นคงขึ้นเป็นลำดับ ๆ" การนั่งผู้หญิงผู้ชายจะนั่งอย่างไรก็ตาม สะดวกแบบใดนั่งแบบนั้น เพราะการอบรมใจไม่ใช่นั่งอย่างเดียว ใช้อิริยาบถทั้งสี่ ข้อสำคัญอยู่ที่สติคุมจิตให้อยู่ในที่เดียวก็แล้วกัน .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
สนทนาธรรม เมืองมาลัง อินโดนีเชีย    DT014902

วิริยะ12

1 ส.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5348 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย