"หัวใจคนร้อนต่างหาก" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    15 ก.ค. 2563


 "หัวใจคนร้อนต่างหาก"

" .. "โลกร้อนเพราะหัวใจคนร้อนต่างหาก" สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ร้อน จะร้อนอะไรสิ่งเหล่านี้ ดิน น้ำ ลม ไฟ อิฐปูนหินทราย ก่อสร้างขึ้นไปจรดเมฆก็ได้ แต่มันไม่ร้อนอันนั้น แต่คนที่ดิ้นดีดก่อนี่ซิ เสาะแสวงหาเรื่อง มันเดือดร้อนเพราะอันนี้ต่างหาก "เพราะฉะนั้นให้รู้จักประมาณ ทำอะไรก็ให้รู้จักประมาณ" ถ้ารู้จักประมาณแล้วไม่ค่อยมีความทุกข์มากคนเรา

สำคัญตัวโลภนี่นะ "ตัวโลภนี่ขึ้นจากตัวราคะตัณหา" ราคะตัณหาเป็นตัวหนุนให้ความโลภเกิดขึ้น "ความโลภไม่ได้อย่างใจก็โกรธก็แค้น" นี่ละสองสามตัวนี่เป็นตัวสำคัญมากทำลายโลก ยิ่งดีดยิ่งดิ้นยิ่งส่งเสริม "ตัวราคะตัณหานี้ไปที่ไหนมีแต่การส่งเสริมกันทั้งนั้น" ดูที่ไหนดูไม่ได้นะ โห พิลึกมันจะเอาให้ตายจริง ๆ นี่ราคะตัณหา .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2541&CatID=2   DT014902

วิริยะ12

15 ก.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5347 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย