การอยู่ร่วมกัน ในวงของผู้ปฏิบัติธรรม

 ลูกโป่ง    22 มี.ค. 2555ธรรมโอวาท เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน
ในวงของผู้ปฏิบัติธรรม
หลวงพ่อท่านได้ให้ โอวาทเตือนผู้ปฏิบัติไว้ว่า..

"การมาอยู่ด้วยกัน ปฏิบัติด้วยกัน มากเข้า
ย่อมมีเรื่องกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดา
ตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาอยู่
ทิฏฐิความเห็นย่อมต่างกัน
ขอให้เอาแต่ส่วนดีมาสนับสนุนกัน
อย่าเอาเลวมาอวดกัน"

การปรามาสพระก็ดี การพูดจาจ้วงจาบในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
หรือท่านที่มีศีล มีธรรมก็ดี จะเป็นกรรมติดตัวเรา
และขัดขวางการปฏิบัติธรรมในภายหน้า
ดังนั้น หากเห็นใครทำความดี ก็ควรอนุโมทนายินดีด้วย
แม้ต่างวัด ต่างสำนักหรือแบบปฏิบัติต่างกันก็ตาม
ไม่มีใครผิดหรอก เพราะจุดมุ่งหมายต่างก็เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เช่นกัน
เพียงแต่เราจะทำให้ดี ดียิ่ง ดีที่สุดเท่านั้น

ขอให้ถามตัวเราเองเสียก่อนว่า "แล้วเราล่ะ ถึงที่สุดแล้วหรือยัง ?"


หลวงปู่ดู่ พฺรหฺมปัญโญ   


ที่มา : fb ธรรมโอสถ

DT0329

ลูกโป่ง

22 มี.ค. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  5327 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย