"กิเลสเป็นของจรมา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    12 ก.ค. 2564

.
 "กิเลสเป็นของจรมา"

" .. "กิเลสของใคร ใครก็ต้องรู้ว่ามันเกิดขึ้นที่ใจของตนเอง" ทำใจของตนเองให้เศร้าหมองไม่ผ่องใส เราเห็นโทษของกิเลสที่เกิดขึ้นแล้ว เรายอมสละปล่อยวางให้หนีจากจิตของเราจิตของเราก็จะปลอดโปร่งสบายไปเลย

"เพราะจิตของคนเราเป็นของผ่องใสมาแต่เดิม" ถ้าจิตไม่ผ่องใสมาแต่เดิม แล้ว ใครจะชำระจิตอย่างไรก็ผ่องใสสะอาดไม่ได้ "ส่วนกิเลสเป็นของจรมาใหม่ต่างหาก" เราจึงสามารถชำระออกไปได้

"เปรียบดังคนเราอยู่คนเดียว" เฉย ๆ ไม่มีอะไร พอมีคนมาด่าว่า "ความโกรธวิ่งเข้าปกปิดจิตใจให้มืดมิด ไม่รู้จักชั่วดีอะไรแล้ว" ฉะนั้น "จึงชำระกิเลสอันมาปกปิดจิตใจนั้น ให้หนีออกไปจากจิตเสีย" จิตใจของเราก็ผ่องใสสะอาดปกติอย่างเดิม .. "

"ขันธ์ห้า"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 DT014902

วิริยะ12

12 ก.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  4862 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย