"จิตเป็นสมบัติสำคัญมาก" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12    12 ก.ค. 2565

.
 "จิตเป็นสมบัติสำคัญมาก"

" .. "จิตเป็นสมบัติสำคัญมากในตัวเราที่ควรได้รับการเหลียวแล" ด้วยวิธีเก็บรักษาให้ดี ควรสนใจรับผิดชอบต่อจิต อันเป็นสมบัติที่มีค่ายิ่งของตน "วิธีที่ควรกับจิตโดยเฉพาะก็คือภาวนา" ฝึกหัดภาวนาในโอกาสอันควร "ตรวจดูจิตว่า มีอะไรบกพร่องและเสียไป จะได้ซ่อมสุขภาพจิต"

นั่งพินิจพิจารณาดู "สังขารภายใน" คือ ความคิดปรุงแต่งของจิตว่า คิดอะไรบ้าง มีสาระประโยชน์ไหม "คิดแส่หาเรื่อง หาโทษ ขนทุกข์มาเผาตนอยู่นั้น" พอรู้ผิด-ถูกของตัวบ้างไหม

พิจารณา "สังขารภายนอก" ว่ามีความเจริญขึ้นหรือเจริญลง สังขารมีอะไรใหม่หรือมีความเก่าแก่ชราหลุดไป พยายามเตรียมตัวเตรียมใจเสียแต่เวลาที่พอจะทำได้ ตายแล้วจะเสียการให้ท่องในใจอยู่เสมอว่า "เรามีความแก่ เจ็บ ตาย อยู่ประจำตัวทั่วหน้ากัน" .. "

"ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ"
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
 

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=14820   DT014902

วิริยะ12

12 ก.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5398 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย