"อารมณ์ บัญญัติ ปรมัตถ์" อบรมกรรมฐาน โดย เขมรังสี ภิกขุ วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

 Webmaster  

"อารมณ์ บัญญัติ ปรมัตถ์" อบรมกรรมฐาน โดย เขมรังสี ภิกขุ วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา


กรรมฐาน Online
วัดมเหยงคณ์ Official Channel
6 / 9

"อารมณ์ บัญญัติ ปรมัตถ์" อบรมกรรมฐาน

โดย เขมรังสี ภิกขุ วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

ที่มา : https://www.youtube.com/@TheWatmaheyong

3,023


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย