"โชคดีที่ได้มาเกิดพบพุทธศาสนา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

.
 "โชคดีที่ได้มาเกิดพบพุทธศาสนา"

" .. คนไทยที่เกิดในเมืองไทยเป็นชาวพุทธ "บรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา ยาย ครูบาอาจารย์สั่งสอนให้ละชั่วทำดีตามหลักศาสนา" เกิดความรู้สึกละอายบาปทำแต่สิ่งที่เป็นบุญกุศล "จึงรู้สึกว่าเป็นโชคดีที่ได้มาเกิดพบพุทธศาสนา" ได้ลืมหูลืมตาเห็นแสงสว่างตั้งแต่เกิดมาทีเดียว

ขอทุกคน "จงอย่าพากันลืมพุทธศาสนา" ให้ตั้งมั่นอยู่ในใจเสมอว่าวิชาและอาชีพ "ตลอดถึงความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ของเรานั้น ล้วนแล้วแต่อยู่ในขอบเขตของพุทธศาสนา"

ฉะนั้น เราทำสิ่งใดลงไป "จงให้ระมัดระวังสังวร คิดได้เสมอว่าเวลานี้พระพุทธเจ้ารู้เห็นตัวเราอยู่เสมอ" แล้วจึงทำลงไปก็จะมีผิดน้อยหรือจะไม่ผิดก็ได้ .. "

"สนทนาธรรม" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
เมืองเพิร์ธ ออสเตรเลีย ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๙     

5,431


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย