@คุณค่าของชีวิตคือ?

 motorola31313@gmail.com    30 ก.ย. 2555

@เวลาและหน้าที่ ที่เหลืออยู่คือสิ่งที่สำคัญของชีวิต บุคคลผู้มีปัญญาไม่ควรประมาทกับเวลาของชีวิตและหน้าที่ของการมีชีวิตที่เหลืออยู่นับวันๆก็เหลือน้อยลงทุกที ไม่ควรประมาทผ่านไปในคุณของกุศลกรรมให้ว่างเปล่า ควรจะต้องตรงต่อการรักษา ทาน,ศีล,ภาวนา,ปัญญา ประดุจนาฬิกาที่มีราคาแล้วเดินเที่ยงตรง ถ้าเราไม่รักษาเวลาและหน้าที่ของชีวิตที่เหลืออยู่ให้ดี ก็ไร้ค่าเหมือนนาฬิกาที่เดินไม่ตรง ถึงจะเป็นาฬิกาดีก็ไร้คุณค่าเพราะเดินไม่ตรงต่อเวลาและหน้าที่


ที่มา : @เวลาและหน้าที่

DT012986

motorola31313@gmail.com

30 ก.ย. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  4797 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย