"ความสำคัญของสติและกรรม" (สมด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

 วิริยะ12    23 พ.ย. 2565

.
 "ความสำคัญของสติและกรรม"

" .. "จงเห็นความสำคัญที่สุดของสติ" พยายามมีสติไว้ให้เสมอ คือพยายามอย่าให้ขาดสติ "อะไรเกิดขึ้นได้จะได้ไม่ยอมเป็นผู้แพ้กรรม" จะรู้ถูกรู้ผิด รู้ดีรู้ชั่ว รู้ผิดรู้ชอบ "อะไรจะพาไปถูกก็รู้ อะไรจะพาไปผิดก็รู้" อะไรจะพาไปดีก็รู้ อะไรจะพาไปชั่วก็รู้

"ความมีสติรู้เช่นนี้สำคัญนัก" ให้มีสติจริง ให้รู้จริง "จะไม่ตกอยู่ใต้บังคับบัญชาที่เลวร้ายรุนแรงของกรรม" กรรมที่ทุกคนได้ทำไว้มากมายด้วยกันทั้งนั้น เพราะเป็นสิ่งที่สั่งสมมานับพบนับชาติไม่ถ้วน

"อกุศลกรรมคือกรรมไม่ดี" ตามทันเมื่อไรก็เมื่อนั้นแหละ "ที่จะบังคับบัญชาผู้ที่ได้ทำกรรมไม่ดีไว้ ให้ทำบาปทำชั่วต่าง ๆ นานา" อันจะฉุดกระชากลากถูไปสู่ห้วงเหวแห่งความชั่วร้าย ที่จะให้โทษทุกข์รุนแรงทั้งสิ้น .. "


"แสงส่องใจ" ส.ค.ส. ๒๕๔๙
สมด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร 

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=10712
   DT014902

วิริยะ12

23 พ.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5374 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย