"สติเปรียบเหมือนน้ำ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  


 "สติเปรียบเหมือนน้ำ"

" .. เพราะฉะนั้นจงให้มีสติ "สังเกตดูอาการของจิตตัวเองที่มันจะเอาเรื่องอะไรมาเผาเจ้าของ" … ให้ดู

"มันเผาอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีสตินะ" ถ้ามีสติก็ไม่เผา ระมัดระวังอยู่เสมอ พอมันปรุงขึ้นเรื่องราวใด "ก็เหมือนกับไฟจะปรากฏขึ้นก็ดับด้วยน้ำคือสติ" มันก็ระงับไป ๆ "ใจเมื่อไม่มีเรื่องวุ่นวายตัวเองก็สงบลงได้" ความสงบของใจเป็นผลขึ้นให้มีความสบาย .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน    

5,421


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย