"การอุทิศบุญ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

.
 "การอุทิศบุญ"

" .. การอุทิศนี้เป็นของสำคัญนะ อุทิศด้วยการกรวดน้ำก็ดีไม่กรวดน้ำก็ได้ "สำคัญที่อุทิศทางใจ" น้ำนี้เป็นสักขีพยานกายนอกต่างหาก "หลักอันใหญ่โตจริง ๆ คือใจ น้ำใจต่างหาก" นี้หลักของธรรมแท้เป็นอย่างนี้ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน    

5,372


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย