"เรื่องของจิต" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    26 เม.ย. 2564

.
 "เรื่องของจิต"

" .. "การเรียนจิต เรียนเรื่องของเรานี้เป็นของสำคัญมากทีเดียว" ผู้นี้ละผู้จะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่ใช่ผู้ใด จิตแต่ละดวง ๆ นี้เองที่มีเชื้อฝังอยู่ภายใน "เชื้อแห่งความเกิดมีอยู่ด้วยกัน" ไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคล สัตว์น้ำสัตว์บก สัตว์บนฟ้าอากาศที่ไหน ขึ้นชื่อว่าสัตว์แล้ว มีธรรมชาตินี้ฝังอยู่ด้วยกันทั้งนั้น

เพราะฉะนั้น "วิญญาณทั่วแดนโลกธาตุนี้ จึงไม่มีวิญญาณดวงใดว่างจากความเกิดแก่เจ็บตาย" หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปในภพน้อยภพใหญ่หรือว่าเป็นนักท่องเที่ยว ไม่มีความว่างจากความเป็นนักท่องเที่ยว

"เว้นจิตของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้น" เพราะอันนั้นหมดเชื้อแล้ว แล้วก็หายกังวล "นิจฺฉาโต ปรินิพฺพุโต ท่านว่าดับสนิท" ความหิวความกระหายอะไรจึงไม่มีเหลือ ดับสนิทหมด .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1022&CatID=3DT014902

วิริยะ12

26 เม.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5185 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย