"เร่งทำความดีแต่บัดนี้" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12    31 ส.ค. 2563

.
 "เร่งทำความดีแต่บัดนี้"

" .. "ของดีมีอยู่กับตัวเรา ทุกคนก็พากันปฏิบัติเอา ทำเอา" เมื่อเวลาตายแล้วจึงวุ่นวายหานิมนต์พระมากุสลามาติกา ไม่ใช่เกาถูกที่คัน ต้องรีบแก้เสียบัดนี้ คือ "เร่งทำความดีแต่บัดนี้" จะได้หายห่วง

อะไร ๆ ที่เป็นสมบัติของโลก "มิใช่สมบัติอันแท้จริงของเรา" ตัวจริงไม่มีใครเหลียวแล สมบัติในโลกเราแสวงหามา หามาทุจริตก็เป็นไฟเผา เผาตัวทำให้ฉิบหายได้จริง ๆ "ข้อนี้ขึ้นอยู่กับความฉลาดและความโง่เขลาของผู้แสวงหาแต่ละราย"

ท่านผู้พ้นทุกข์ไปด้วยความอุตส่าห์สร้างความดีใส่ตน จนกลายเป็นสรณะของพวกเรา "ท่านไม่เคยมีสมบัติเงินทอง เครื่องหวงแหน" เป็นคนร่ำรวย สวยงามเฉพาะสมัย จึงพากันรัก พากันห่วง จนไม่รู้จักเป็นรู้จักตาย "สำคัญตนว่าจะไม่ตายและพากันประมาทจนลืมตัว" เพลิดเพลินตักตวงเอาแต่สิ่งไม่เป็นท่าใส่ตนแทบหาบไม่ไหว .. "

"ของดีมีอยู่กับตัว" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
นิตยสารธรรมจักษุ ปีที่ ๘๒ ฉบับที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ DT014902

วิริยะ12

31 ส.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  4895 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย