"พุทโธคือผู้รู้" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    19 พ.ค. 2562

 
"พุทโธคือผู้รู้"

" .. "ที่เรียกว่าพุทโธ พุทโธคือผู้รู้ ผู้รู้อันนี้แหละ ท่านเรียกว่าพุทโธ" รู้สึกอย่างหนึ่งมันรู้เรื่องของจิตเรา จิตของเรานี่มันหยาบ "พุทโธคือผู้รู้มันรู้ละเอียด มันรู้ทั้งอาการของจิตเรื่องของจิต คือมันรู้เรื่องของจิตคล้าย ๆ กับว่า เป็นพระพุทธเจ้านั่นเอง"

มันก็รู้จักการสั่งสอนจิตของมัน ถ้าเฉพาะจิตล้วน ๆ มันจะรู้สึกตัวเอง มันละเอียด "พุทโธผู้รู้นี่รู้เรื่องของจิต รู้อาการของจิต รู้ความเป็นจริงของจิต" รู้อย่างนั้น

"เมื่อมันเกิดรู้ขึ้นมาแล้วมันก็ได้เห็นจิต เอาผู้รู้อันนี้ดูจิต เอาจิตดูจิต เอาจิตรู้จิต เอาจิตสั่งสอนจิต" สมกับท่านขนาบภิกษุทั้งหลายว่า "ดูกรภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงตามดูจิตของตน ถ้าใครตามดูจิตของตน คนนั้นจะพ้นจากบ่วงของมาร" .. "

"สงบจิตได้ปัญญา"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
    DT014902

วิริยะ12

19 พ.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5371 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย