# ๑๘ กุมภา ฯ...มาฆบูชารำลึก.

 นิวพุดเดิล  

# มาฆบูชารำลึก...!

@ วันสำคัญ วันพระใหญ่ ใกล้มาถึง
เป็นวันซึ่ง หนึ่งปี มีหนึ่งหน
เป็นวันแปลก อัศจรรย์ วันมงคล
แม้ผ่านพ้น นานวัน สองพันปี

@ เป็นวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ศก
ขอหยิบยก ย้อนความ ตามวิถี
ครั้งพุทธกาล นานโข โชว์อีกที
เพื่อเป็นที่ เข้าใจ ในเยาวชน

@ เพ็ญเดือน ๓ งานใหญ่ ในครั้งนั้น
เกิดอัศจรรย์ ๔ อย่าง ทางกุศล
นั่นคือการ "ประชุมสงฆ์" ทุกตำบล
โดยมิต้อง กราบนิมนต์ ท่านมาเอง

@ เหตุอัศจรรย์ ๔ อย่าง ที่อ้างถึง
นั้นคือ:-
๑) สงฆ์ ๑,๒๕๐ รูป ผู้ครัดเคร่ง
มาประชุมพร้อมหน้า และมาเอง
ทุกรูปเก่ง เจิดจ้า ปัญญาญาณ

@ ๒) สงฆ์ที่มา ล้วนเป็นพระ อรหันต์
รุ่นเดียวกัน พุทธองค์ ทรงบวชท่าน
ด้วย"เอหิภิกขุอุปสัมปทา"ไม่ช้านาน
ถือเป็นสงฆ์ ในพุทธกาล ที่ผ่านมา

@ ๓) วันนั้นขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ศก
อาทิตย์ตก พระจันทร์แจ้ง โชว์แสงจ้า
สีนวลผ่อง ยองใย ไร้เมฆา
ท่ามกลางป่า ของวัดใหม่ สวนไผ่งาม

@ ชื่อ "วัดเวฬุวัน" นั้นรู้ไหม
เป็นสวนไผ่ ร่มเย็น เพ็ญเดือนสาม
บรรยากาศ สุดวิเศษ รอบเขตคาม
ลองนึกตาม ไปดู จะรู้ดี

@ สวนไม้ไผ่ แห่งนี้ มีหลักฐาน
เป็นอุทยาน สวยงาม ตามวิถี
ของพระเจ้า พิมพิสาร มานานปี
พระองค์มี ศรัทธา ถวายพุทธองค์

@ ๔) พระองค์ ยกธรรมะ มาประกาศ
เรียก"โอวาทปาติโมกข์" ชี้แจงสงฆ์
เป็นหัวใจ พระศาสนา ถ้าย่อลง
ความหมายคง มีแค่ ๓ ตามครรลอง

@ หนึ่ง ไม่ทำชั่ว ทั้งหมด งดทำบาป
สอง โปรดทราบ ทำแต่ดี ที่ผุดผ่อง
สาม ทำใจ บริสุทธิ์ ดุจเพชรทอง
ที่เอี่ยมอ่อง ผ่องใส ไร้ราคี

@ การประชุมครั้งนี้ที่ประกาศ
เรียก "จาตุรงคสันนิบาต" โอวาทสี่
ดังที่ได้ กล่าวมา เป็นกวี
ศึกษาดู อีกที มีปัญญา....พุดเดิล

....อยากจะประพันธ์ เป็นกลอนแปด ที่เด็กนักเรียน หรือเยาวชนรุ่นใหม่ สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย ๆ และให้ศัพท์ที่ง่าย ๆ แต่ก็ทำได้ยากพอสมควร เพราะฉะนั้น ท่านผู้รู้ทั้งหลาย กรุณาช่วยทักท้วง หรือ แต่งเติมเสริมในสิ่งที่ถูกที่ดีให้ด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างสูง...พุดเดิล

6,004


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย