"ทุกข์เพราะใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    3 ก.พ. 2558

 "ทุกข์เพราะใจ"

" .. คนที่จะพ้นจากทุกข์ได้ พ้นจากโลกนี้ได้ พ้นจากกรรมได้ ก็เพราะใจอันเดียว
จงยึดใจถือใจเป็นสำคัญ

จะมาเกิดก็เพราะใจ เกิดแล้วจะมาสร้างกิเลสก็เพราะใจ เป็นทุกข์ก็เพราะใจ
ถ้าใจไม่เป็นทุกข์ ใจไม่ยึดถือปล่อยทิ้งเสีย

กายอันนี้ก็ไปตามเรื่องของกาย ใจก็เป็นตามเรื่องของใจ
หมดเรื่อง หมดราวกันที .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี    DT014902

วิริยะ12

3 ก.พ. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5362 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย