"ให้เมตตาต่อกันเสมอ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

.
 "ให้เมตตาต่อกันเสมอ"

" .. อย่ามองกันในแง่ร้าย "ให้มองกันในแง่เหตุผลและเมตตาต่อกันเสมอ" เพราะคนเราความรู้และอัธยาศัยใจคอไม่เหมือนกัน ผู้มีความรู้มากก็มี ความรู้น้อยก็มี

ผู้โง่ผู้ฉลาดมีผสมกันไป ผู้หยาบผู้ละเอียดมี ให้ต่างคนต่างระมัดระวังสิ่งใดที่มีอยู่ในตัวเรา "ยิ่งสิ่งใดที่เป็นพิษเป็นภัยต่อหมู่เพื่อนด้วยแล้ว ให้ระมัดระวังและกำจัดให้ได้" อย่าหวงไว้เผาตัวเองและวงคณะ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
   

5,406


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย