"กะละมังคว่ำ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

.
 "กะละมังคว่ำ"

" .. "เมื่อเราละบาปแล้ว บำเพ็ญบุญเพิ่มเข้ามาที่ละน้อย" ก็มีหวังที่บารมีจะเต็มได้ "เหมือนกะละมังที่ตั้งหงายอยู่กลางแจ้ง" แม้ฝนจะตกมาใส่ที่ละหยด ๆ มันก็มีโอกาสที่จะเต็มได้

"เมื่อเราทำบุญ แต่ยังไม่ละบาป" ก็เหมือนเรา "เอากะละมังไปคว่ำไว้กลางแจ้ง" ฝนตกลงมาถูกก้นกาละมังเหมือกัน แต่มันถูกข้างอก ไม่ถูกข้างใน น้ำก็ไม่มีโอกาสที่จะเต็มกะละมังได้ .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท 

5,421จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย