"ชื่อว่าที่ลับ ไม่มีในโลก" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    6 ม.ค. 2563

.
 "ชื่อว่าที่ลับ ไม่มีในโลก"

" .. "บางคนคิดว่าทำความผิดอยู่ที่ลับตาที่คนไม่เห็น ก็ทำได้อย่างสบายใจ ไม่คิดกลัวบาป" สิ่งที่ทำผิดไปนั้นกลัวแต่คนจะเห็น กลัวเพื่อนครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่จะเห็น "ถ้าเป็นที่ไม่มีใครเห็นก็ทำได้ทุกอย่าง" คิดดีใจว่าไม่มีใครเห็น อันนี้มันโง่เกินไป "ถึงคนอื่นจะไม่เห็นแต่ตัวเราเองก็เห็น" เพราะตัวเองเป็นคนเหมือนกัน ถ้าเราคิดอย่างนี้ ก็พออยู่ได้

"การปฏิบัติธรรมะท่านให้ดูตัวเอง" บางคนถ้าทำสิ่งที่ผิดก็กลัวคนจะเห็น ถ้าอยู่ในที่ที่คนจะเห็น ไม่กล้าทำเพราะมีความละอาย แต่ไม่มีความละอายต่อบาป "ถ้าพูดถึงธรรมะแล้ว ไปทำผิดอยู่ที่ไหนคนจะไม่เห็นไม่มี" .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท 
http://anuchah.com/omniscience/DT014902

วิริยะ12

6 ม.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  4915 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย