"บุญกุศลเกิดขึ้นสามทาง" (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)

 วิริยะ12    16 ม.ค. 2564

.
 "บุญกุศลเกิดขึ้นสามทาง"

" .. "ใขณะที่เรานั่งภาวนาอยู่นี้ ย่อมเกิดกุศลขึ้นถึงสามทาง" คือ ..

- กาย เราก็ไม่เบียดเบียนประทุษร้ายใคร
- วาจา เราก็สงบไม่กล่าวร้ายใคร
- ใจ เราก็อยู่ในเจตนาที่ดีคือระลึกถึงแต่ "พุทโธ" ทุกลมหายใจเข้าออก ไม่คิดชั่วทุจริตหรือโกรธเกลียดใคร

ดังนี้ "กาย วาจา ใจ ของเราก็บริสุทธิ์" เกิดเป็นบุญกุศลขึ้น เพราะไม่ได้ทำบาปอันใด .."

ท่านพ่อลี ธัมมธโร    DT014902

วิริยะ12

16 ม.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5377 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย