เกิดเท่าไร ตายเท่านั้น : เจ้าคุณอุบาลี ฯ (หลวงปู่สิมเล่า)

 จำปาพร    9 มิ.ย. 2558

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
(จันทร์ สิริจนฺโท)

วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
...


คนสมัยโบราณ สมัย "เจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์"
เคยมาอยู่วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่
บางคนเขาก็มาพูดให้ท่านฟังว่า

"ท่านเจ้าคุณ...คนสมัยนี้มันเกิดมาก มีตายน้อย"
เขาว่าอย่างนั้น

ท่านเจ้าคุณท่านเป็นนักภาวนา นักศึกษา นักเรียน นักธรรม นักปฏิบัติ
พอญาติโยมมาพูดอย่างนั้น ท่านก็พูด พูดว่า ท่านว่า

"เกิดเท่าไรก็ตายเท่านั้นแหละโยม มันไม่เกินกันดอก
เกิดมากก็ตายมาก เกิดน้อยก็ตายน้อย"

โยมก็ไม่เข้าใจ ไม่ฟัง "ตายน้อยจริงๆ" ว่า
คือเขาดูบัญชีมันตายน้อยแล้วเกิดมาก
แท้จริงมันก็ "เท่ากัน" อย่างเจ้าคุณอุบาลีฯว่า
"ใครเกิดใครก็ตาย ใครตายแล้วก็รีบมาเกิด
มันก็วนอยู่นั่นในที่อันเก่า"

...

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ "ตายมาจากเกิด"
พระอาจารย์สิม พุทธาจาโร
วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่
   DT017019

จำปาพร

9 มิ.ย. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5337 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย