."ละบาป บำเพ็ญบุญ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    13 พ.ย. 2563

.
 "ละบาป บำเพ็ญบุญ"

" .. การละความชั่ว ประพฤติความดี นี่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา "สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง" การไม่ทำบาปทั้งทางกายวาจาใจ นั่นแหละถูกแล้ว เป็นคำสอนของพระ ถูกแล้วสะอาดแล้วละทีนี้ ต่อนั้นไปก็ "กุสะละสูปะสัมปะทา" คือ "ทำใจให้เป็นบุญ เป็นกุศล" คงรู้จักแล้ว

"เมื่อจิตเป็นบุญ จิตเป็นกุศลแล้ว เราก็ไม่ต้องนั่งรถไปแสวงหาบุญที่ไหนใช่ไหม" นั่งอยู่ที่บ้านเราก็จับบุญเอาจับเอา ก็เรารู้จักแล้ว "อันนี้ไปแสวงหาบุญกันทั่วประเทศ แต่ไม่ละบาป" กลับไปบ้านก็กลับไปเปล่า ๆ ไปทำหน้าบูดหน้าเบี้ยวอย่างเก่าอยู่นั่นแหละ .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท 
http://anuchah.com/making-the-heart-good/DT014902

วิริยะ12

13 พ.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  4791 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย