"เรียนพุทโธเสียก่อน" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)

 วิริยะ12    19 ก.พ. 2563

 "เรียนพุทโธเสียก่อน"

" .. "หลวงปู่มั่นท่านสอนท่านให้บริกรรมพุทโธ" แม้จะเรียนสูงมาได้ ๕ ประโยคก็ตาม "ก็ต้องได้มาเรียนพุทโธกับท่าน" บางองค์เรียนหนึ่งปีหกเดือนถึงค่อยอยู่กับพุทโธก็มี สองปีก็มี "พอมันอยู่กับพุทโธเท่านั้นแหละ มันจะเกิดหรอกธรรม" จะเกิดถ้ามันสงบให้มันติดความสงบเสียก่อน .. "

"เศรษฐีธรรม"
หลวงปู่ลี กุสลธโร
 DT014902

วิริยะ12

19 ก.พ. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5270 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย