"ภัยทั้งหลาย เกิดจากเหตุปัจจัย" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)


 "ภัยทั้งหลาย เกิดจากเหตุปัจจัย"

" .. "พระพุทธเจ้าสอนให้มีความฉลาด" อย่างว่านี้แหละ "ฉลาดรู้จักรักษากาย รักษาวาจา รักษาจิตใจ" ให้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษต่าง ๆ แล้วก็ให้มีสุขภาพอนามัยดี

เว้นเสียแต่กรรมเวรหนหลังมี มันตามสนองเอา อันนั้นแท้มันแก้ไม่ตก ก็ตามเรื่องมัน "ถ้าผู้ใดมีกรรมมีเวรมาแต่ก่อน รู้ตัวแล้วก็อดก็ทนเอา" อธิษฐานใจละเว้นไม่ทำชั่ว ๕ อย่างนั้นต่อไปอีก แล้วชาติต่อไปก็จะเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ดี ผู้ใดไม่มีบาปติดตัวนะ .. นั้นแหละ

แต่สำหรับชาตินี้แล้วบาปกรรมตามสนองเอาแล้วไป "ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจ ฝึกใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณให้ได้" พิจารณาให้เห็นว่า "ภัยทั้งหลายมันเกิดจากมันมีเหตุมีปัจจัยมา" ไม่ใช่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย .. "

"ฉลอง ๙๑ ปี พระสุธรรมคณาจารย์"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 
วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย   

4,980จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย