"สัมมาวาจา" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)

 วิริยะ12    16 ส.ค. 2562


 "สัมมาวาจา"

" .. "จะทำสิ่งใดด้วยกาย" ก็ไม่ทำให้เบียดเบียนตนและบุคคลผู้อื่นนะ "จะพูดอย่างไรไม่พูดให้เบียดเบียนตนและบุคคลผู้อื่นนะ" จะนึกคิดอย่างไรก็อย่าเพิ่งให้มันเบียดเบียนตนและผู้อื่นนะ "นั่นแหละมันจึงใช้ได้ให้เป็นสัมมาวาจา" การทำอะไรก็ดีให้มันถูกต้องทุกอย่าง มันจึงจะ ไม่มีโทษภัยน้อยใหญ่ .. "

"ธรรมพเนจร"
หลวงปู่จันทา ถาวโร
    DT014902

วิริยะ12

16 ส.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5320 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย