"อย่าเอาชนะผูอื่น" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    14 พ.ย. 2566

.
 "อย่าเอาชนะผูอื่น"

" .. หลักของการปฏิบัตินั้น หนึ่ง เราตั้งไว้ในใจของเราว่า "เราจะต้องเอาชนะตัวเองให้ได้" นี่หลักใหญ่ของมัน "อย่าเอาชนะสิ่งอื่น อย่าเอาชนะบุคคลอื่น" ถ้าใครมีความรู้สึกนึกคิดว่า จะเอาชนะผู้อื่นอยู่รํ่าไป นั้นก็เป็นผู้ที่แพ้เรื่อยไปในด้านปฏิบัติ

เพราะลักษณะปฏิบัติที่แท้จริงนั้น จะต้องภาวนา ให้รู้จักเอาชนะตนเองเรื่อยไป "อย่าเอาชนะผูอื่น" เมื่อรวมแล้วถ้าเอาชนะตนเองก็ชนะหมดทุกสิ่ง ทุกอย่าง

ผู้ปฏิบัติอยู่ในระบอบอันนี้เรียกว่า "เป็นผู้มีหลักธรรมเอาชนะใจตัวเองได้" การดำเนินงาน ในด้านปฏิบัติของเรา ให้ตั้งอันนี้ไว้สมํ่าเสมอ .. "

"อุปลมณี"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
    DT014902

วิริยะ12

14 พ.ย. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5319 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย