"น้ำเจือสี" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12  

"น้ำเจือสี"

" .. ธรรมดาจิตของมนุษย์นั้น "เกิดมาเหมือนกับน้ำที่มันใสสะอาด บางคนเอาสีแดง สีเหลือง เข้ามาใส่ในน้ำนั้น ก็กลายเป็นสีต่าง ๆ" จะหยิบยกมาเป็นอุทาหรณ์ จิตใจของเราเป็นเช่นเดียวกัน "ถ้าไปเอาความอยากเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ เอามามั่วสุมอยู่ในใจ เลยไม่ได้รับความสงบ" ร่างกายก็ไม่ค่อยสบาย .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป

195


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย