พระพุทธศาสนา  พระพุทธเจ้า  พระไตรปิฎก  พระธรรม  ธรรมะปฏิบัติ  ศาสนพิธี  วันสำคัญทางศาสนา  ทำเนียบวัดไทย  พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

ธรรมชาติของดีทั้งหลาย ย่อมเกิดมาแต่ของไม่ดี


"ธรรมชาติของดีทั้งหลาย ย่อมเกิดมาแต่ของไม่ดี
อุปมาดั่งดอกปทุมชาติอันสวยงาม
ก็เกิดจากโคลนตม อันเป็นของสกปรก


แต่ดอกบัวนั้นเมื่อพ้นโคลนตมแล้ว ย่อมเป็นสิ่งสะอาด
เป็นที่ทัดทรวงของพระราชา เสนาบดีและดอกบัวนั้น
ก็มิได้กลับคืนไปยังโคลนตมนั้นอีกเลย


เปรียบเหมือนพระโยคาวจรเจ้า ผู้ประพฤติพากเพียร พยายาม
ย่อมพิจารณาซึ่งสิ่งสกปรกน่าเกลียด คือตัวเรานี้เอง
ร่างกายนี้เป็นที่ประชุมแห่งของสกปรก"


หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต


DT014113  วิริยะ11 
 DT014113 
 20 ก.พ. 2556 เวลา 09:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 1  / ningnong1008@hotmail.com / 23 ก.พ. 2556 เวลา 18:02 น. 
ความคิดเห็นที่ 2  / ningnong1008@hotmail.com / 23 ก.พ. 2556 เวลา 18:09 น. 
ความคิดเห็นที่ 3  / ningnong1008@hotmail.com / 23 ก.พ. 2556 เวลา 18:09 น. 


สาธูต่ะ


ความคิดเห็นที่ 4  / ningnong1008@hotmail.com / 23 ก.พ. 2556 เวลา 18:10 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  2814 

 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

Member Detail  Guest

 


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login

  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook


จีรัง กรุ๊ป

เพจธรรมะไทย


 ธรรมะไทย