"ชาตินี้เราพอใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 วิริยะ12   28 พ.ย. 2557

 "ชาตินี้เราพอใจ"

"เราปล่อยวางหมดแล้ว ไม่มีสมมุติใด ๆ เหลืออยู่ในจิตใจ
ชาตินี้เราพอใจ เราทำสุดกำลังของเรา"

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ DT014902

วิริยะ12

28 พ.ย. 2557
 เปิดอ่านหน้านี้  3581 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย