"สติปัญญา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

.
 "สติปัญญา"

" .. "ปัญญาคือความฉลาด" ปัญญาจะใช้ได้ในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อ ไม่ว่ากิจการภายนอกภายในให้นำปัญญาออกใช้เสมอ ยิ่งเข้าสู่ภายในคือการพิจารณากิเลส อาสวะประเภทต่าง ๆ ด้วยแล้ว ปัญญายิ่งเป็นของสำคัญมาก

"ปัญญากับสตินี้แยกกันไม่ออก" จะต้องทำหน้าที่ไปพร้อมๆ กัน "สติเป็นผู้ควบคุมงาน" คือปัญญาที่กำลังทำงาน หากสติได้เผลอไปเมื่อไรงานนั้นก็ไม่สำเร็จ เต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะฉะนั้น สติจึงเป็นธรรมจำเป็นที่จะต้องแนบนำในงานของตนอยู่เสมอ .. "

"กายคตาสติ"
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
 

5,523


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย